دکتر فرهاد جمهری

دکتر فرهاد جمهری

ریاست همایش ،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

(سخنران همایش)

مشاهده دیگر سخنرانان